Vertrouwenspersoon

Binnen onze school streven wij naar een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Desondanks kan het zo zijn dat leerlingen zich geïntimideerd voelen door gedrag van anderen binnen de school op het gebied van ongewenste omgangsvormen. U kunt daarbij denken aan seksuele intimidatie, maar ook verbaal of fysiek geweld of aan het dreigen daarmee, aan pesten of chanteren.

Bij seksuele intimidatie hebben leerlingen last van opmerkingen over hun uiterlijk, kleding en gedrag, van aanrakingen of van blikken met een seksuele bijbedoeling. Deze seksuele intimidatie kan van de kant van medeleerlingen komen of van medewer - kers. Om leerlingen en medewerkers van de school op te vangen die zich geïntimideerd voelen, is er een contactpersoon vertrouwenszaken aangesteld bij wie zij terecht kunnen. Ook ouders kunnen hiermee contact opnemen. De contactpersoon praat er met uw kind over en bespreekt de stappen die genomen kunnen worden om het probleem aan te pakken en op te lossen. 

De vertrouwenspersonen op het MLF zijn Sabine Verheugd (s.verheugd@mlf.asg.nl) en Roel Fröhlings (r.frohlings@mlf.asg.nl). 

De contactpersoon neemt zo nodig contact op met de rector van de school en/of met GGD Flevoland. Het is ook mogelijk zelf direct contact op te nemen met GGD Flevoland. U kunt dan vragen naar de coördinator Ongewenste Omgangsvormen, telefoon 0320 – 276 211.