Schoolkostenfonds en Ouderbijdrage

De bijdrage van ouders/verzorgers aan het schoolkostenfonds, besteden wij aan zaken die niet door de overheid bekostigd worden, maar voor het goed vormgeven van de Montessori karakteristieken wel onmisbaar zijn. U moet daarbij denken aan de twee MLF-weken (projectweken), de aanvullende leermiddelen in de lokalen, de kopieerkosten voor aangepast materiaal en dergelijke.

De hoogte van de bijdrage is in overleg met de ouderraad vastgesteld en wordt jaarlijks geëvalueerd. De school spant zich in deze kosten zo laag mogelijk te houden.

Deelname aan het schoolkostenfonds is vrijwillig, maar wij hopen dat u het belang van dit fonds inziet en wilt bijdragen aan dit fonds, om uw zoon/dochter van een zo compleet mogelijk onderwijs te kunnen voorzien.

De vrijwillige ouderbijdrage is voor de dekking van de kosten van alle extra zaken waaraan de leerlingen niet verplicht zijn mee te doen. U moet hierbij denken aan de organisatie van schoolfeesten, de musical, de culturele avond etc. De school spant zich in deze kosten zo laag mogelijk te houden.

Voor de kosten specificatie van het schoolkostenfonds en ouderbijdrage klikt u hier.

NB: Het schoolkamp (klas 1) en de werkweek (klas 3 en hoger) wordt niet betaald uit deze bedragen. U ontvangt voor deze bedragen een apart betalingsverzoek (voor klas 1 in juli en voor klas 3 en hoger in oktober/november van het schooljaar).

 

Fonds voor Bijzondere Noden

Het Fonds voor Bijzondere Noden is een noodhulpfonds dat Almeerders ondersteunt die tussen wal en schip vallen. Dat is nodig, vooral nu steeds minder mensen een beroep op kunnen doen op voorheen reguliere voorzieningen zoals de bijstand en de ziektekostenverzekering. Het Fonds werkt nauw samen andere hulporganisaties en leveranciers van tweedehands goederen. Klik hier voor meer informatie.