MENU

Rol van ouders bij begeleiding

De werkwijze van het Montessori Lyceum Flevoland wijkt op een aantal punten af van de werkwijze van andere scholen in de regio. 

Het is dan ook belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van onze manier van werken. 
Voor de ouders van de leerlingen van het eerste jaar en van leerlingen die tussentijds instromen, organiseren we hiertoe een informatiebijeenkomst bij de start van het schooljaar.

Zeker in het eerste leerjaar zullen leerlingen moeten wennen aan de structuur van Montessori Lyceum Flevoland. Door regelmatig met uw kind te bespreken waar het mee bezig is, kunt u een steentje bijdrage aan het wenproces en leert u ook de werkwijze van de school kennen.

De begeleiding bij de planning van het schoolwerk is vooral de verantwoordelijkheid van de mentor en vakdocent. Of een leerling thuis genoeg tijd aan het schoolwerk besteedt als dat nodig is, is een aandachtspunt voor de ouders. Wij vragen van ouders dan ook dat zij regelmatig het ouderportaal raadplegen om te kijken naar de voortgang van hun zoon of dochter.

Ouderspreekuur

Regelmatig zullen ouders uitgenodigd worden voor het ouderspreekuur, waar plaats is voor informatie-uitwisseling tussen ouders en school.

Ouders die zich tussentijds zorgen maken over het functioneren van hun kind, doen er verstandig aan contact op te nemen met de mentor. Dit geldt ook als er persoonlijke omstandigheden zijn die invloed hebben op het functioneren en de prestaties van de leerling.