MENU

Ouderportaal

Het MLF gebruikt het ouderportaal voor alle communicatie van school naar ouder(s)/verzorger(s). Ook onze Mededelingenbrief, die regelmatig verschijnt, wordt via het ouderportaal met u gedeeld. In deze Mededelingenbrief staat relevantie informatie voor u als ouders/verzorgers en wordt u ook per mail toegestuurd.

U kunt het ouderportaal vinden via de volgende link: https://ouder.mlfl.nl/login.

Als uw zoon/dochter nieuw is bij ons op school, krijgt u van ons een brief met hierin uw tijdelijke inloggegevens waarmee u kunt inloggen in combinatie met uw e-mailadres. Nadat u bent ingelogd, kunt u de inloggegevens veranderen en een zelfgekozen wachtwoord opgeven.

Leerlingen plannen hun KWT in het plansysteem van intranet, klik hier.

Gezien het bovenstaande, is het van groot belang dat u zelf via het ouderportaal uw e-mailadres en telefoonnummers up-to-date houdt. Als u problemen heeft of niet meer kunt inloggen op het ouderportaal, kunt u een mail sturen naar
secretariaat@mlf.asg.nl.