Het OuderNetwerk (ONW) van het MLF 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 20 maart jongstleden heeft het OuderNetwerk een thema-avond over ‘Communiceren met pubers’ door De Puberpedagogen georganiseerd op het MLF

U vindt hier een verslag van deze inspirerende avond, aangevuld met een aantal handige tips over de communicatie met uw kind.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het OuderNetwerk of ONW is in oktober 2016 op uitnodiging van de schoolleiding in het leven geroepen omdat er zowel bij het MLF als bij de ouders duidelijk behoefte bestond aan mogelijkheden om met elkaar in gesprek te raken.

Op de basisschool is contact tussen ouders en school veelal makkelijk tot stand te brengen. Op de middelbare school is dat vaak wat lastiger.

Enerzijds omdat je kind niet meer van slechts 1, maar van verschillende docenten les krijgt en anderzijds omdat kinderen op deze leeftijd vaak geen ouderlijke inmenging op de school(carrière) meer wensen.

Het OuderNetwerk wil de ontstane drempel verlagen door met een vertegenwoordiging –de Kerngroep- regelmatig met de schoolleiding aan tafel te zitten om te praten over zaken waar we als ouders mee te maken hebben. Dit kunnen problemen zijn, maar, veel vaker, ook mogelijke oplossingen hiervoor. Ook wisselen we ideeën uit over “de ideale school”.

Het OuderNetwerk maakt geen beleid op school, maar ziet zichzelf eerder als ‘Critical Friend’ en geeft gevraagd en soms ook ongevraagd adviezen.

De kerngroep van het OuderNetwerk organiseert ouder- en thema-avonden waarop we graag ervaringen uitwisselen met andere ouders. Soms nodigen we hierbij (ervarings-) deskundigen uit.

Communicatie gaat meestal via school, maar mocht u een vraag hebben, een probleem niet kunnen oplossen, zich willen aansluiten bij of gewoon in contact willen komen met het OuderNetwerk, dan kan dat door een mailtje te sturen naar: onw@mlfalmere.nl