Klachtenregeling

Door onze manier van werken en de intensieve communicatie tussen de school en haar leerlingen en ouders/verzorgers, hopen we dat problemen in een vroeg stadium gesignaleerd worden. De oplossingen zullen dan veelal in overleg met alle betrokkenen gevonden kunnen worden. Wanneer dit  niet het geval blijkt te zijn, kan gebruik gemaakt worden van onze officiële klachtenregeling.

Onze school behoort tot de Almeerse Scholen Groep (ASG) en volgt dus ook de gezamenlijke klachtenregeling van de ASG.

Binnen de ASG zijn er verschillende mogelijkheden om conflicten dan wel meningsverschillen of klachten aan onafhankelijke derden voor te leggen. De ASG beschikt daartoe over verschillende onafhankelijk commissies.

De onderwijsinspectie verwijst alle klachten over het onderwijs door naar de klachtencommissie van de school. Klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld kunnen rechtstreeks bij de inspectie worden gemeld. Ook kunnen zij gebeld worden voor extremisme, discriminatie en fundamentalisme. Voor meer informatie zie www.onderwijsinspectie.nl.