Klachtenregeling

Door onze manier van werken en de intensieve communicatie tussen de school en haar leerlingen en ouders/verzorgers, hopen we dat problemen zoveel mogelijk voorkomen worden of in een vroeg stadium gesignaleerd worden. Mochten ouders of leerlingen ergens ontevreden over zijn, dan proberen wij graag in gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen. 

De te volgen weg als u een klacht heeft over hoe wij hierop school te werk gaan als er een verschil van mening is met een docent:

  1. U maakt een afspraak met de betreffende docent en gaat in eerste instantie met hem of haar in gesprek.
  2. U kunt een afspraak maken met de mentor van uw zoon of dochter als u al een gesprek met de docent heeft gehad.
  3. Mocht u er met de mentor ook niet uitkomen, dan kunt u een gesprek aanvragen met de teamleider.
  4. Als alle bovenstaande stappen nog niet tot overeenstemming hebben geleid, kunt u een gesprek aanvragen met de rector van de school.

De oplossingen zullen dan veelal in overleg met alle betrokkenen gevonden kunnen worden. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn, kan gebruik gemaakt worden van onze officiële klachtenregeling. Let wel: dit kan alleen als bovenstaande 4 stappen zijn doorlopen.

Onze school behoort tot de Almeerse Scholen Groep (ASG) en volgt dus ook de gezamenlijke klachtenregeling van de ASG.

Binnen de ASG zijn er verschillende mogelijkheden om conflicten dan wel meningsverschillen of klachten aan onafhankelijke derden voor te leggen. De ASG beschikt daartoe over verschillende onafhankelijk commissies.

De onderwijsinspectie verwijst alle klachten over het onderwijs door naar de klachtencommissie van de school. Klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld kunnen rechtstreeks bij de inspectie worden gemeld. Ook kunnen zij gebeld worden voor extremisme, discriminatie en fundamentalisme. Voor meer informatie zie www.onderwijsinspectie.nl.