MENU
Geplaatst op 3 februari 2020

Verkiezing GMR


Nieuw op te zetten medezeggenschapsorgaan van de ASG.

Bij deze een verzoek. Het gaat erom dat wij vertegenwoordiging zoeken voor het MLF in het nieuw op te zetten medezeggenschapsorgaan (de GMR van de Voortgezet Onderwijs-scholen) van het ASG. Maar omdat de bijlage best groot is, hieronder een korte samenvatting.

Iedere middelbare school dient twee personen af te vaardigen, te weten een personeelslid en een ouder óf leerling.

Als afgevaardigde praat je mee over het beleid van de ASG. Je geeft daar advies over en bij enkele onderwerpen heb je zelfs instemmingsrecht. Dit kunnen zeer veel onderwerpen zijn en je hoeft zeker niet overal expert in te zijn.

Uit de 16 personen (acht middelbare scholen) van de GMR wordt intern de CMR gekozen. Dus dat betekent op nog hoger niveau inspraak binnen de ASG.

Er staat een (ruime) vergoeding tegenover. Zowel financieel als in scholing. De leerling verkrijgt tevens een certificaat. Maar er wordt dan ook wel inzet en tijd gevraagd. Op jaar basis varieert het van ongeveer 2 overleggen (GMR) tot 12 keer overleggen (CMR).

Inschrijving is nu geopend, tot 28 februari. Via MR@mlf.asg.nl, aan Wouter den Boer.

Je hoeft hiervoor geen lid van de medezeggenschapsraad of leerlingenraad te zijn, maar je vormt wel een contactpersoon met de GMR en CMR.

Deze en overige info in de bijlage.