Geplaatst op 18 september 2017

BBMR-verkiezingen


BBMR-verkeizingen

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Na het tellen van de stemmen is mevrouw Monique Moonen verkozen tot lid van de BBMR. 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Directiesecretariaat MLF