Eindexamenresultaten 2018
Op 29 maart j.j. heeft er een Montessori-conferentie plaatsgevonden op het MLF.
Op de website van Stichting Nivoz staat een mooi schoolportret van het MLF.
MLF 3e op Intermontessoriale Sportdag
Gewijzigd SE 3 rooster april 2018

"Enkeltje Hollandia"

Voorstelling op donderdag 15 maart jongstleden.

 

Thema-avond Oudernetwerk op 20 maart a.s.

 

Zirk Seljee (5V) en Bryan Bao (4V) door op Wiskunde Olympiade
Informatieavond ouders examenleerlingen
Rooster SE 2 januari staat online