Medewerkers leergebied kunst

Leergebied kunst
Trudie Christophersen
t.christophersen@mlf.asg.nl

docent muziek/CKV

begeleider NEO-leerlingen

schoolopleider (Almeerse Academische Opleidingsschool)

Ruth van Exel
r.vanexel@mlf.asg.nl

docent drama/beeldende vorming

lid Onderwijscommissie

Baptist Kurvers-Kiers
b.kurvers@mlf.asg.nl

docent muziek

Ilse de Witte
i.dewitte@mlf.asg.nl
docent drama
Roxy Verwey
roxy.verwey@mlf.asg.nl

docent dans
tijdelijke vervanging

Yoni Beringen
y.beringen@mlf.asg.nl
docent drama
Loes van der Vegt
l.vandervegt@mlf.asg.nl
docent Beeldende Vorming
Michel Krot
m.krot@mlf.asg.nl
vervangende docent drama