Verwachtingen

De doelen van het MLF kunnen alleen maar worden bereikt door de inzet en werkhouding van onze leerlingen. Daarom gaan we er van uit dat leerlingen bij ons op school niet alleen maar iets komen halen maar ook iets komen brengen. We spreken hierover een aantal verwachtingen naar onze leerling uit:

• Wij verwachten dat jij het leuk vindt om te leren.

• Wij verwachten dat jij het heel goed vindt dat anderen anders zijn dan jij.

• Wij verwachten dat jij en je mentor zoeken naar jouw beste manier van werken.

• Wij verwachten dat ook jij zo zelfstandig mogelijk wilt leren leren.

• Wij verwachten dat jij zelf leert plannen met onze eigen Planner.

• Wij verwachten dat jij met je groep samenwerkt en de leden daarvan steunt.

• Wij verwachten dat jij je zelf verantwoordelijk voelt voor je eigen (leer)gedrag.

• Wij verwachten dat jij tegen de docenten zegt wat je er van vindt.