Kwaliteitsscholen

Het Montessori Lyceum Flevoland hecht veel waarde aan kwaliteit.
Daarom maken wij gebruik van “Kwaliteitscholen”. Mocht u/je een uitnodiging hebben gekregen om een enquête in te vullen, dan kunt u/je inloggen via deze link.