Mijneindexamen.nl

Op mijneindexamen.nl vind je alle informatie die je nodig hebt om je voor te bereiden op de centrale examens. Op de site kun je je eigen rooster zien voor het centrale examen, oefenexamens maken en je treft er veel belangrijke informatie aan. Klik hier voor mijneindexamen.

 

Klik hier voor het antwoord op een groot aantal FAQ's over SE's en wat te doen bij ziekte/absentie. Klik hier voor het formulier Absentie tijdens SE.

 

Klik hier voor het rooster van SE week 1 - 28 oktober t/m 1 november 2019

Klik hier voor het Examenreglement voor mavo, havo en vwo 2019-2020

Voor alle informatie over SE's, herkansingen en het examen mavo klik hier.

Voor alle informatie over SE's, herkansingen en het examen havo klik hier.

Voor alle informatie over SE's, herkansingen en het examen vwo klik hier.