Mijneindexamen.nl

Op mijneindexamen.nl vind je alle informatie die je nodig hebt om je voor te bereiden op de centrale examens 2016. Op de site kun je je eigen rooster zien voor het centrale examen, oefenexamens maken en je treft er veel belangrijke informatie aan. Klik hier voor mijneindexamen.

Klik hier voor het aangepaste SE3 rooster van 25 t/m 29 maart 2019.

Klik hier voor het SE3 rooster voor de voorexamenklassen van 8 t/m 12 april 2019.

 

Voor alle informatie over SE's, herkansingen en het examen mavo klik hier.

Voor alle informatie over SE's, herkansingen en het examen havo klik hier.

Voor alle informatie over SE's, herkansingen en het examen vwo klik hier.

 

U vindt hier de presentaties terug zoals vertoond op de Informatieavonden PTA voor ouders en leerlingen, gehouden op maandag 15 en dinsdag 16 oktober.