Mijneindexamen.nl

Op mijneindexamen.nl vind je alle informatie die je nodig hebt om je voor te bereiden op de centrale examens 2016. Op de site kun je je eigen rooster zien voor het centrale examen, oefenexamens maken en je treft er veel belangrijke informatie aan. Klik hier voor mijneindexamen.

 

Voor alle informatie over SE's, herkansingen en het examen mavo klik hier.

Voor alle informatie over SE's, herkansingen en het examen havo klik hier.

Voor alle informatie over SE's, herkansingen en het examen vwo klik hier.