Afspraken en huisregels

Het Montessori Lyceum Flevoland kent weinig regels. We hechten meer aan uitgangspunten, waarin beschreven wordt hoe we met elkaar omgaan, hoe onze werkhouding is en op welke manier we zorg dragen voor onze omgeving. Deze uitgangspunten zijn:

  • Je hebt recht op goed onderwijs en je zorgt er samen met ons voor dat het onderwijs goed kan verlopen.
  • Je mag voor je mening uitkomen, als je daarbij de mening van een ander respecteert.
  • Je mag eruitzien zoals je wilt als je daarmee geen aanstoot geeft aan anderen.
  • Je hebt recht op een goede begeleiding door docenten en mentoren bij je leerproces en je bent dan ook bereid om over je eigen (leer-)proces na te denken en te praten.
  • Je hebt recht op een veilige en werkbare leefomgeving en daar zorg je zelf naar anderen en je omgeving ook voor. 

Elke groep leerlingen formuleert per schooljaar zijn eigen regels aan de hand van deze uitgangspunten. De hiervoor relevante omgangsregels  worden opnemen in ons pestprotcol.

Zoals hierboven aangegeven kent het MLF weinig regels. De regels die er zijn, gelden dan ook voor iedereen. Alle leerlingen die de leeftijd van 18 jaar bereiken, ontvangen een 18+ verklaring. Deze verklaring dient zowel door de leerling als door de ouder/verzorger ondertekend te worden. Hiermee gaan zij ermee akkoord, zich aan dezelfde regels te houden als leerlingen die nog geen 18 jaar zijn. Zodoende is op het MLF iedere leerling gelijk!