MENU

Ouderportaal
Het MLF gebruikt het ouderportaal voor de communicatie van school naar ouder(s)/verzorger(s).

Ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen ontvangen na ongeveer 4 lesweken hun inloggegevens voor het ouderportaal per post. De school draagt ervoor zorg dat deze ouders tot die tijd alle informatie per e-mail ontvangen.

Roosters 
Op dit moment kunnen ouders het rooster inkijken door in te loggen op Zermelo via de inloggegevens van hun zoon/dochter. In de toekomst ontvangen ook ouders een eigen inlogcode voor het roosterprogramma.