Ziek-/beter- en absentiemeldingen van leerlingen

Ziek-/beter- en absentiemeldingen worden door ouder(s)/verzorger(s) voor hun zoon of dochter gedaan.

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun zoon of dochter ziek/beter of absent melden op drie manieren:

  • melding via: absentie@mlf.asg.nl (voorkeur)
  • telefonisch via: 036-5492260
  • via een briefje (als de absentie al van te voren bekend is) dat kan worden opgehaald en ingeleverd bij de receptie

Het is belangrijk dat u uw zoon of dochter ook weer beter meldt na één of meerdere ziektedagen.

Via deze link kunt u absentie of ziekte-/betermeldingen van uw zoon of dochter doorgeven.