Welkom op het Montessori Lyceum Flevoland

Welkom op de site van Montessori Lyceum Flevoland: montessorischool voor mavo, havo en vwo in Almere.

Montessori Lyceum Flevoland (MLF) is een school waar het goede leerklimaat en het prettige sociale klimaat nauw met elkaar samenhangen. Dat komt niet alleen door de kleinschaligheid, maar vooral door de manier waarop er wordt gewerkt met elkaar, in en om de lessen. 

Docenten, en vooral ook mentoren, praten op een montessorischool meer mét dan tegen de leerlingen en dat merk je: iedereen kent elkaar. Vooral als leerling, maar ook als mens.

De leerlingen komen elkaar niet alleen tegen in de kantine en de overblijfruimtes, maar ook tijdens de keuzewerktijd en de leergebieduren, als ze samenwerken met schoolgenoten. Leerlingen die elkaar helpen bij het werk is op het MLF echt de normaalste zaak van de wereld. Maar vóór alles is het hier zo prettig toeven, omdat we in eerste instantie uitgaan van vertrouwen.