Uitschrijven

Als u uw zoon/dochter uit wilt schrijven als hij/zij nog geen diploma heeft, bijvoorbeeld bij verhuizing, dan kunt u het uitschrijfformulier invullen en in (laten) leveren op het secretariaat.

Uiteraard bent u er als ouder/verzorger zelf voor verantwoordelijk dat u uw zoon/dochter inschrijft bij een andere school. Pas als wij een inschrijfbewijs van de nieuwe school in ons bezit hebben, kunnen wij uw zoon/dochter definitief uitschrijven op het MLF.