Montessori op het MLF

Waar staan we voor?

Het MLF staat voor het aanleren van zelfverantwoordelijkheid, een kleinschaligheid in de manier van omgang plus een betrouwbare organisatie. 
Hier op school werken we echt aan het vergroten van de zelfverantwoordelijkheid van de leerling voor de eigen ontwikkeling.

Dat is méér dan zelfstandig aan het werk zijn tijdens de lessen. Zelfverantwoordelijk leren kan alleen als er een zeer heldere en strakke werkstructuur wordt geboden. En dat bieden we bijvoorbeeld via ons web-based leerlingvolgsysteem: het periodeplan. Maar daarnaast is er juist de mogelijkheid om hierbinnen eigen keuzes te maken. Dus wanneer een leerling structuur nodig heeft om de verantwoordelijkheid die hij krijgt waar te maken, pakt hij/zij die structuur als handvat er uit. Maar wanneer een leerling deze structuur niet nodig heeft, kunnen binnen de geboden structuur voor een deel eigen keuzes worden gemaakt: eigen tempo, volgorde en leerwijze zijn daarvan voorbeelden. Zo wordt voor leerlingen de structuur zo min mogelijk een keurslijf.

Wij weten als geen ander dat het begeleiden van dit proces naar steeds meer eigen verantwoordelijkheid alleen kan als we de leerlingen goed kennen. De kleinschalige manier waarop we met elkaar omgaan, bijvoorbeeld veel individuele docent-leerling contacten en het individueel mentoraat, zorgt hiervoor. Door elkaar te kennen kunnen we elkaar vertrouwen. De meest waardevolle momenten van leren vinden wij, wanneer leerlingen fouten durven maken en hier niet voor gestraft worden met lage cijfers of strafwerk maar er een gesprek op gang komt over hoe de fout is ontstaan en hoe deze in de toekomst voorkomen kan worden! 

Dit alles kan op onze school alleen maar doordat de organisatie in grote lijnen ook werkelijk doet wat ze zegt. Daarmee wordt het MLF een betrouwbare partner in de begeleiding van de ontwikkeling van kinderen. Het MLF team zet zich in om de verwachtingen van leerlingen en ouders ieder jaar weer waar te maken.