MENU

Samen worden we een Campus

In de nieuwbouwwijk Nobelhorst komt een Montessori Campus voor leerlingen van 0 - 18 jaar. Het is een bijzonder onderwijsconcept dat nergens in Nederland op deze manier wordt toegepast. Montessori Lyceum Flevoland (MLF) is trots onderdeel te mogen uitmaken van het plan van de Almeerse Scholen Groep.

De komst van een campus, de nieuwbouw en het bijbehorende onderwijsconcept zijn in het belang van de ontwikkeling van onze leerlingen. Door samen met kinderopvang en primair onderwijs een campus te vormen, creëren we een doorgaande leerlijn van 0 tot 18 jaar. Bovendien biedt de ontwikkeling kansen om ons onderwijs te vernieuwen en te versterken.

Het MLF kijkt uit naar een nieuw schoolgebouw waar plek is voor onderwijsinnovatie. We leggen de lat hoog voor onszelf en willen de meest innovatieve vorm van montessorionderwijs gaan geven. We zijn op dit moment bezig met het ontwikkelen van een uitgebalanceerd onderwijsconcept. Bewegend leren, een sterke verbinding met de wijk, doorgaande leerlijnen en onderwijs dat past bij de ontwikkelingsfase vanhet kind staat daarbij centraal. Ons vernieuwingsonderwijs is gestoeld op de meest recent verkregen wetenschappelijke inzichten én op het gedachtegoed van Maria Montessori: ieder kind is uniek!

De exacte locatie in Nobelhorst is nog niet bekend. De bedoeling is dat de nieuwbouw in 2022 of 2023 gereed is voor de eerste leerlingen. Tot die tijd blijven we ons huidige gebouw aan de Ambonstraat gebruiken.

Voor meer informatie en aanmeldingen voor de pilotklas waarmee wij in september 2020 gaan starten, kunt u contact met ons opnemen via campus@mlf.asg.nl of via secretariaat@mlf.asg.nl.

Campusnieuwbrief nummer 1