Nieuwe aanmeldingen

Overstappen naar een andere VO-school
Als u een kind wilt laten overstappen van de ene naar een andere voortgezet onderwijsschool, is dit schrijven belangrijk voor u. Geschikte leerlingen van wie een school voor 1 april de aanmelding ontvangen heeft worden geplaatst.

Als u uw kind na 1 april aangemeld heeft, bekijkt de school of zij ruimte heeft voor uw kind. Als dit niet zeker is, wordt uw kind op een wachtlijst geplaatst. Pas als de laatste rapportvergaderingen aan het eind van het jaar geweest zijn, kunnen wij bepalen of en op welke school nog plaats is. Wij laten u dit dan zo snel mogelijk weten.

Toelating tot leerjaar 1
Voor toelating tot leerjaar 1 verwijzen wij u naar het tabblad "Aanmelden voor leerjaar 1" op tabblad "Groep 8".

Toelating tot leerjaar 2 t/m 6
Voor toelating van leerlingen tot leerjaar 2 t/m 6 kunt u het aanmeldingsformulier hieronder invullen en aan ons opsturen. Daarna zult u worden uitgenodigd voor een intakegesprek met een van de volgende personen:

Onderbouw (klas 2): Emma Gribling e.gribling@mlf.asg.nl

Leerjaar 3HV: Emma Gribling e.gribling@mlf.asg.nl en Esther van Vliet e.vanvliet@mlf.asg.nl en Arjan Luiten a.luiten@mlf.asg.nl

Mavotop en Tweede Fase: Esther van Vliet e.vanvliet@mlf.asg.nl 

Alle zorgleerlingen: Arjan Luiten a.luiten@mlf.asg.nl 

Voor het aanmeldingsformulier klik hier.