Nieuwe aanmeldingen

Overstappen naar een andere VO-school
Als u een kind wilt laten overstappen van de ene naar een andere voortgezet onderwijsschool, is dit schrijven belangrijk voor u. 

De sluitingsdatum voor externe aanmeldingen en zij-instromers is 1 april. De school ontvangt overdrachtspapieren van de vorige school en nodigt u en uw kind uit voor een intake gesprek.

Indien er een goede match is tussen school en leerling is de leerling toelaatbaar. Pas als de laatste rapportvergaderingen aan het eind van het jaar geweest zijn, kunnen wij bepalen of er nog plaats is, en of de leerling plaatsbaar is. Wij laten u dit dan zo snel mogelijk weten.

Toelating tot leerjaar 1
Voor toelating tot leerjaar 1 verwijzen wij u naar het tabblad "Aanmelden voor leerjaar 1" op tabblad "Groep 8".

Toelating tot leerjaar 2 t/m 6
Voor toelating van leerlingen tot leerjaar 2 t/m 6 kunt u het aanmeldingsformulier hieronder invullen en aan ons opsturen. Daarna zult u worden uitgenodigd voor een intakegesprek met een van de volgende personen:

Leerjaar 2 MHV                   Arjan Luiten                       a.luiten@mlf.asg.nl

Leerjaar 3 en 4 MAVO        Robbert-Jan van Schie      r.vanschie@mlf.asg.nl

Leerjaar 3 t/m 6 HV            Yke Constandse                 y.constandse@mlf.asg.nl

Alle zorgleerlingen              Roel Frohlings                    r.frohlings@mlf.asg.nl

 

Voor het aanmeldingsformulier klik hier.