Adviesformulier PO/VO

Om uw zoon/dochter direct in de juiste klas te kunnen plaatsen, willen wij u vragen om naast het aanmeldingsformulier en de bijlage, het adviesformulier PO/VO samen met de groepsleerkracht van uw zoon/dochter in te vullen en te ondertekenen. U kunt dit adviesformulier samen met het aanmeldingsformulier en eventuele bijlage inleveren of opsturen.